Bilbo

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Otsaila

EBAZPENA, 2021eko otsailaren 1ekoa, Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, zeinaren bidez irekitzen baita eskabideak aurkezteko epea 2021-2022 ikasturterako itundu beharreko unitateak zehazteko.

Aldizkaria: EHAA/2021-02-26    Urtea-zbk: 2021-042

EBAZPENA, 2021eko otsailaren 5ekoa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baitira 2020ko maiatzaren 6ko Aginduaren babespean emandako dirulaguntzak, jendeak horren berri izan dezan.

Aldizkaria: EHAA/2021-02-26    Urtea-zbk: 2021-042b

EBAZPENA, 2021eko otsailaren 10ekoa, Plangintza eta Antolaketako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoan teknikariaren edo goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko 2021eko probetarako deialdia egiten duena.

Aldizkaria: EHAA/2021-02-26    Urtea-zbk: 2021-042c

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Corrección de errores de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Aldizkaria: BOE/2021-02-23    Urtea-zbk: 2021/046

Ebazpena, 2021eko otsailaren 22koa ,zeinaren bidez behin betiko ebazten baita Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako Ikerketa eta Berrikuntza Aplikaturako Zentroan (TKNIKA) ekimen ekintzaileko dinamizatzaile-lanpostu bat zerbitzu-eginkizunetan edo behin-behineko esleipenean betetzeko deialdia, 2020/2021 ikasturtean.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2021-02-23    Urtea-zbk: 2021-02-23

EBAZPENA, 2021eko otsailaren 5ekoa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baitira 2020ko maiatzaren 5eko Aginduaren babespean emandako dirulaguntzak, jendeak horren berri izan dezan.

Aldizkaria: EHAA/2021-02-22    Urtea-zbk: 2021-038

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/141/2021, de 15 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

Aldizkaria: BOE/2021-02-22    Urtea-zbk: 2021/045

AGINDUA, 2021eko otsailaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez epea irekitzen baita merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko, Hezkuntzako sailburuaren 2020ko otsailaren 18ko Aginduaren bidez deitutako Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko eta horra iristeko eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoan sartzeko hautaketa-prozeduretan, baita espezialitate berriak eskuratzekoan ere.

Aldizkaria: EHAA/2021-02-19    Urtea-zbk: 2021-037

EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 7koa, Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita lanpostuen zerrendako aldaketek zein maisu eta maistrari eragiten dioten zehazteko prozeduraren ondorioz lortutako behin betiko zerrenda.

Aldizkaria: EHAA/2021-02-19    Urtea-zbk: 2021-037b

EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 29koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita 2021-2022 ikasturtean ordezkogaiak kudeatzeko prozesuan –baita urtean zehar deitzen den edozein hautatze-prozesutan ere– alfabeto-hurrenkera zehaztuko duen letraren zozketaren emaitza.

Aldizkaria: EHAA/2021-02-19    Urtea-zbk: 2021-037c

EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 25ekoa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez baliogabetzen baita zuzendari beraren 2020ko urriaren 30eko Ebazpena. Horren bidez onartzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko eta horra iristeko eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoan sartzeko hautaketa-prozeduretan kanpoan utzitako izangaien behin betiko zerrenda, programazio didaktikoa ez entregatzeagatik (hautaketa-prozedurak Hezkuntzako sailburuaren 2020ko otsailaren 18ko Aginduaren bidez deitu ziren), izangai bat prozedura horretatik kanpo uzteari dagokionez.

Aldizkaria: EHAA/2021-02-17    Urtea-zbk: 2021-035

Ebazpena, 2021eko otsailaren 15ekoa, Hezkuntza Saileko Langilaeak Kudeatzeko Zuzendariarena, zeinaren bidez behin betiko ebazten baita Prestakuntzan eta Hezkuntza Berriztatzen Laguntzeko Zentroetan (Berritzeguneak eta Ingurugelak) 2020/2021 ikasturtean hainbat lanpostu zerbitzu-eginkizunetan edo behin-behineko esleipenean betetzeko deialdia.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2021-02-16    Urtea-zbk: 2021-02-16

AGINDUA, 2021eko urtarrilaren 14koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, eta Hezkuntzako sailburuarena. Haren bitartez, «Salesianos Urnieta» ikastetxe pribatuari baimena ematen zaio Euskal Autonomia Erkidegoan titulartasun pribatuko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua izateko.

Aldizkaria: EHAA/2021-02-15    Urtea-zbk: 2021-033

AGINDUA, 2021eko urtarrilaren 14koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena eta Hezkuntzako sailburuarena. Haren bitartez, «Arratiako Zulaibar Lanbide Ikastegia» ikastetxe pribatuari baimena ematen zaio Euskal Autonomia Erkidegoan titulartasun pribatuko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua izateko.

Aldizkaria: EHAA/2021-02-15    Urtea-zbk: 2021-033b

EBAZPENA, 2020ko abenduaren 30ekoa, Lanbide Heziketako sailburuordearena; horren bidez dirulaguntzak ematen dira 2020-2021 ikasturtean lanbide-heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuetan ikas-ekinezko erregimenean lanbide-heziketa dualeko programak garatzeko.

Aldizkaria: EHAA/2021-02-15    Urtea-zbk: 2021-033c

EBAZPENA, 2020ko abenduaren 30ekoa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinaren bidez esleitzen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2020ko urriaren 20ko Aginduan araututako dirulaguntzak, lanbide heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan makineria eta/edo ekipamendu aurreratua erosteko edo errentan hartzeko, 4.0 inguruneen eremuko teknologiak ezar ditzaten.

Aldizkaria: EHAA/2021-02-15    Urtea-zbk: 2021-033d

© Berritzeguneak Bilbo · Asturias 9-1º 48015 · Tel: 944106280 · Fax:     Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco