Bilbo

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Maiatza

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 16koa, Hezkuntzako sailburuarena, Iurreta udalerriko (Bizkaia) «Urkoiz» Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe pribatuaren jarduerak bertan behera uzteko baimena emateko dena.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-24    Urtea-zbk: 2019/097

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez onesten baita Euskal Autonomia Erkidegoko maisu-maistren kidegoko irakasle funtzionarioen estatu-mailako lekualdatze-lehiaketaren lantokien behin betiko esleipena.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-23    Urtea-zbk: 2019/096

EBAZPENA, 2019ko apirilaren 11koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez musika-irakaskuntzak ematen dituzten ikastegi pribatuei 2018ko dirulaguntzak ematen baitzaizkie, musika-irakaskuntzak ematen dituzten ikastegi pribatuetarako dirulaguntzen deialdia egiten duen Hezkuntzako sailburuaren 2018ko azaroaren 27ko Aginduari jarraituz.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-23    Urtea-zbk: 2019/096a

EBAZPENA, 2019ko apirilaren 11koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez udal musika-ikastegiei 2018ko dirulaguntzak ematen baitzaizkie, Udal musika-ikastegietarako dirulaguntzen deialdia egiten duen Hezkuntzako sailburuaren 2018ko azaroaren 27ko Aginduari jarraituz.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-23    Urtea-zbk: 2019/096b

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 14koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez argitara ematen baita sailburu beraren 2019ko martxoaren 1eko Aginduaren bitartez deitutako Euskal Autonomia Erkidegoko Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleen kidegoan sartzeko eta hizkuntza-eskola ofizialetako irakasleen kidegoan sartzeko eta horra iristeko hautaketa-prozeduretan jardungo duten epaimahaien eta batzorde barematzaileen osaketa.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-22    Urtea-zbk: 2019/095

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Extracto de la Resolución, de 25 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la negociación colectiva en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, correspondientes al año 2019.

Aldizkaria: BOE/2019-05-22    Urtea-zbk: 2019/122

AGINDUA, 2019ko martxoaren 20koa, Hezkuntzako sailburuarena, Barakaldon (Bizkaia) dagoen «Dilyan» Haur Eskola Pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-22    Urtea-zbk: 2019/095b

AGINDUA, 2019ko martxoaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, Leioako udalerrian (Bizkaia) «St. George’s English School» atzerriko ikastetxe pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-22    Urtea-zbk: 2019/095c

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 7koa, Hezkuntzako sailburuarena, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako dirulaguntzen deialdia egiteko dena, 2019-2020ko ikasturtean Lanbide Heziketako V. Euskal Planaren barruan eremu estrategikoetako jarduera-ildoak gara ditzaten.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-22    Urtea-zbk: 2019/095d

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena, Donostian (Gipuzkoan) dagoen «Gureak» Oinarrizko Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-22    Urtea-zbk: 2019/095e

EBAZPENA, 2019ko martxoaren 4koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baitira 2018ko apirilaren 17ko Aginduaren babespean emandako dirulaguntzak, jendeak horren berri izan dezan.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-22    Urtea-zbk: 2019/095f

EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 20koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, Euskal
Autonomia Erkidegoko maisu-maistren eta Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleen
kidegoetan sartzeko eta hizkuntza-eskola ofizialetako irakasleen kidegoan sartzeko eta
horra iristeko hautaketa-prozeduran kanpoan utzitako izangaien behin-behineko zerrenda onartzen duena programazio didaktikoa epean ez entregatzeagatik (hautaketa-prozedura Hezkuntzako sailburuaren 2019ko martxoaren 1eko Aginduaren bidez ditu zen).

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-22    Urtea-zbk: 2019-05-22

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena, Bilbon (Bizkaian) dagoen «Peñascal» Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-21    Urtea-zbk: 2019/092

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, 2019ko apirilaren 12ko Agindua aldatzen duena. Horren bidez argitaratzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko maisu-maistren kidegoan sartzeko, sailburu beraren 2019ko martxoaren 1eko Aginduaren bitartez deitutako hautaketa-prozeduran jardungo duten Epaimahaien eta Batzorde Barematzaileen osaketa.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-21    Urtea-zbk: 2019/092b

EBAZPENA, 2019ko martxoaren 1ekoa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baitira 2017ko uztailaren 19ko Aginduaren babespean emandako dirulaguntzak, jendeak horren berri izan dezan.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-21    Urtea-zbk: 2019/092c

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Resolución de 25 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger a un docente extranjero para el curso 2019/2020.

Aldizkaria: BOE/2019-05-20    Urtea-zbk: 2019/120

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeei, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduera-proiektuak egitea eskatzeko, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetarako (L2 Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren arreta).

Aldizkaria: EHAA/2019-05-17    Urtea-zbk: 2019/092

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako proiektuan parte har dezaten, 2019-2020 eta 2020-20121 ikasturteetan. (L4. Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak).

Aldizkaria: EHAA/2019-05-17    Urtea-zbk: 2019/092b

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 300/2019, de 26 de abril, por el que se crea la especialidad de Timple en las enseñanzas profesionales de música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta especialidad, y se modifica el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Aldizkaria: BOE/2019-05-17    Urtea-zbk: 2019/118

Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2019ko maiatzaren 9ko ebazpena. Horren bidez honako ebatzi da: 2019/2020 ikasturterako Sukarrietako Eskola Esperimentaziorako zentroan diharduten pertsona batzuen zerbitzu-eginkizunak luzatzeko deialdia .

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-17    Urtea-zbk: 2019-05-17

© Berritzeguneak Bilbo · Asturias 9-1º 48015 · Tel: 944106280 · Fax: 944449644    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco