Bilbo

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Urtarrila

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/27/2022, de 19 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejero sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.

Aldizkaria: BOE/2022-01-25    Urtea-zbk: 2022/021

11/2022 DEKRETUA, urtarrilaren 18koa, honen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoetako maisu-maistren lanpostu-zerrendak onartzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan, Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan, Urrutiko Heziketako Euskal Institutuan eta Hezkuntza Ordezkaritzetan.

Aldizkaria: EHAA/2022-01-25    Urtea-zbk: 2022-016

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 1153/2021, de 28 de diciembre, por el que se establece el curso de especialización en Materiales compuestos en la industria aeroespacial y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifica el Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Aldizkaria: BOE/2022-01-24    Urtea-zbk: 2022/020

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 45/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Energía y Agua y Hostelería y Turismo, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria y Energía y Agua, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Aldizkaria: BOE/2022-01-24    Urtea-zbk: 2022/020b

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 46/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Imagen y Sonido, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Seguridad y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Aldizkaria: BOE/2022-01-24    Urtea-zbk: 2022/020c

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Resolución de 13 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para desarrollar actuaciones en materia de educación en el ámbito local.

Aldizkaria: BOE/2022-01-20    Urtea-zbk: 2022/017

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/21/2022, de 13 de enero, por la que se autoriza la implantación de las enseñanzas de determinados ciclos formativos de formación profesional, cursos de especialización de formación profesional y el curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio, en la modalidad a distancia, en el Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia del Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia.

Aldizkaria: BOE/2022-01-20    Urtea-zbk: 2022/017b

JARRAIBIDEAK, Hezkuntzako sailburuordearenak, 2021-2022 ikasturterako EAEko Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleen ebaluazioa, igarotzea eta titulazioa arautzeko.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2022-01-20    Urtea-zbk: 2022-01-20

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 23koa, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 3ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzak. Agindu horren bidez, kooperatiba edo fundazio diren itunpeko sareko ikastetxeetan inbertsioak finantzatzeko dirulaguntzetarako deialdia egiten da (Hezkoop-2021).

Aldizkaria: EHAA/2022-01-19    Urtea-zbk: 2022-012

AGINDUA, 2021eko abenduaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, Mutriku (Gipuzkoa) udalerriko EMPU «Mutriku» MEPU Musika Eskola Publikoari musika-espezialitateak gehitzeko baimena emateko dena.

Aldizkaria: EHAA/2022-01-18    Urtea-zbk: 2022-011

AGINDUA, 2021eko abenduaren 21ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez ebazten baita 2021-2022 ikasturtean itundu beharreko taldeak zehazteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko Aginduaren 17. eta 18. artikuluetan ezarritako itunen ofiziozko aldaketa.

Aldizkaria: EHAA/2022-01-18    Urtea-zbk: 2022-011b

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 27koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinen bidez esleitzen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 9ko Aginduan deitutako dirulaguntzak, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan makineria eta/edo ekipamendua erosteko edo errentan hartzeko.

Aldizkaria: EHAA/2022-01-18    Urtea-zbk: 2022-011c

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 9koa, Plangintza eta Antolaketako zuzendariarena, zeinaren bidez onartzen baitira 2021eko irailaren 13ko Aginduak araututako dirulaguntzak, enpresako egonaldi-beketarako deialdia egiten duena, lantokiko prestakuntzako modulua irailetik martxora bitartean egiten duten lanbide-heziketako ikasleentzat, 2021-2022 ikasturtean.

Aldizkaria: EHAA/2022-01-17    Urtea-zbk: 2022-010

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/8/2022, de 10 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo del profesorado de la enseñanza pública.

Aldizkaria: BOE/2022-01-14    Urtea-zbk: 2022/012b

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/7/2022, de 10 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de organizaciones sindicales.

Aldizkaria: BOE/2022-01-14    Urtea-zbk: 2022/012

AGINDUA, 2021eko abenduaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, Sestaoko (Bizkaia) CPEIPS «Amor Misericordioso» HLBHIP Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuari Hezkuntza Bereziko unitateak gehitzeko baimena emateko dena.

Aldizkaria: EHAA/2022-01-13    Urtea-zbk: 2022-008

© Berritzeguneak Bilbo · Asturias 9-1º 48015 · Tel: 944106280 · Fax:     Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco