Bilbo

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Apirila

AGINDUA, 2020ko otsailaren 25ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, Donostiako (Gipuzkoa) «Eskibel» Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-04-01    Urtea-zbk: 2020-064

AGINDUA, 2020ko otsailaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, Iruña Okan (Araban) dagoen «Apostólico San José» Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-04-01    Urtea-zbk: 2020-064b

Martxoa

AGINDUA, 2020ko martxoaren 17koa, Agindu honen huts-zuzenketa egiten duena: Hezkuntzako sailburuaren 2020ko martxoaren 4ko Agindua, zeinaren bitartez iragartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren mendeko ikastetxeetan izaera bereziko irakasle-lanpostuak betetzeko lekualdatze-lehiaketa.

Aldizkaria: EHAA/2020-03-31    Urtea-zbk: 2020-063

HUTS-ZUZENKETA, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2020ko otsailaren 18koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinaren bidez deialdi bat egiten baita izendapen askeko sistemaren bidez lanpostu hauek betetzeko: Hezkuntza Sailaren mendeko Lanbide Heziketako ikastetxe publiko integratuetako zuzendari-lanpostuak.

Aldizkaria: EHAA/2020-03-31    Urtea-zbk: 2020-063b

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se aprueba una moratoria en la presentación de las justificaciones económicas y técnicas de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial 2018: de Evaluación y acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado.

Aldizkaria: BOE/2020-03-31    Urtea-zbk: 2020/090

AGINDUA, 2020ko otsailaren 27koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena eta Hezkuntzako sailburuarena. Haren bitartez, «Zabalburu» titulartasun pribatuko ikastetxeari baimena ematen zaio Euskal Autonomia Erkidegoan titulartasun pribatuko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua izateko.

Aldizkaria: EHAA/2020-03-24    Urtea-zbk: 2020-058

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 10 de marzo de 2020, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2019-2020.

Aldizkaria: BOE/2020-03-21    Urtea-zbk: 2020/078

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/255/2020, de 11 de marzo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2019/2020, y se modifica la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018

Aldizkaria: BOE/2020-03-19    Urtea-zbk: 2020/074

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/249/2020, de 11 de marzo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Química y Salud Ambiental.

Aldizkaria: BOE/2020-03-18    Urtea-zbk: 2020/073

© Berritzeguneak Bilbo · Asturias 9-1º 48015 · Tel: 944106280 · Fax: 944449644    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco